Sikkerhed

foto4

billede

Brug altid sikkerhedskroge.

 # Pladerne skal oplagres forsvarligt, gerne i dertil indrettede båse, og de skal være rengjorte inden de stables.

# Under transport af kørepladerne skal disse være forsvarligt fastgjort med kæder el. lign.

# Underlaget hvorpå kørepladerne skal ligge skal altid rettes af/være jævnt.

# Man skal altid sørge for at ingen personer kan komme I nærheden af kran/arbejdsområde. Gør altid opmærksom på at der arbejdes
med kran, evt. med rotorblink og/eller tydelig skiltning.

# Skemaet der angiver bæreevnen ved max. rendebredde er betinget af afstivning af renderne. For render under 2,5 m er bæreevnen
min. 10 T. punktbelastning. Over 2,5 m min. 3 T. pr. m2 flydebelastning.

# Ved tvivlsspørgsmål eller ved specielle ønsker vedrørende bæreevne, er De velkommen til at kontakte os.

# Løft altid kun pladerne i de dertil skårede huller, og sørg altid for at Hullerne er hele, dvs. ubeskadigede.

# Ved arbejde i kraftig vind, skal pladerne altid sikres mod utilsigtet rotation.

# Vær opmærksom på, at den angivne vægt i skemaet kan mangedobles i forbindelse med fugt, pløre, frost, etc.

Lukket for kommentarer.